ECOSAVE

Praktische milieubescherming op alle paden.

ECOSAVE is ons handelsmerk voor functionele en fraaie betonstenen voor regenwaterinfiltratie.

ECOSAVE biedt oplossingen voor nagenoeg alle bouwtaken, zowel particuliere als openbare. Toepassingsgebieden die de voorkeur genieten zijn vlakken met een geringe verkeersbelasting zonder bedreigingen van schadelijke stoffen voor het grondwater (zie hiervoor ECOSAVE protect). Voorbeelden daarvan zijn fiets- en wandelpaden, toegangspaden en garageopritten en particuliere parkeerplaatsen in een woonomgeving. Afhankelijk van de productlijn infiltreert het regenwater op verschillende manieren.

Ecosave

Praktische milieubescherming op alle paden.

ECOSAVE is ons handelsmerk voor functionele en fraaie betonstenen voor regenwaterinfiltratie.

ECOSAVE biedt oplossingen voor nagenoeg alle bouwtaken, zowel particuliere als openbare. Toepassingsgebieden die de voorkeur genieten zijn vlakken met een geringe verkeersbelasting zonder bedreigingen van schadelijke stoffen voor het grondwater (zie hiervoor ECOSAVE protect). Voorbeelden daarvan zijn fiets- en wandelpaden, toegangspaden en garageopritten en particuliere parkeerplaatsen in een woonomgeving. Afhankelijk van de productlijn infiltreert het regenwater op verschillende manieren.

WAT ECOSAVE ZO WAARDEVOL MAAKT

BOUWSTEEN VOOR EEN NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING

“Door de steeds verdere bebouwing en afdekking van de bodem is de waterhuishouding door veranderingen in de oppervlakte-afwatering, infiltratie en verdamping uit balans geraakt. Deze ontwikkeling moet een halt toegeroepen worden.“

Overbelaste kanalen, overstroomde straten, grote schade en hoge kosten – het water staat velen inmiddels letterlijk tot aan de lippen. Steeds vaker valt er binnen enkele uren net zoveel regen als anders in maanden. En de klimaatverandering met nog heftigere zware regenbuien en langere periodes van droogte staat eraan te komen.

Maar nu al liggen de temperaturen in binnensteden al licht hoger dan op het platteland. Dat is dan ook de reden dat gemeenten een natuurlijke waterhuishouding door decentrale verwerking van regenwater te stimuleren en eisen. Daarmee wordt een combinatie bedoeld van infiltratie, verdamping, opslag, gebruik en afwatering, daar waar het regent. De ECOSAVE-verhardingen leveren daarvoor een waardevolle bijdrage.

Hoe u met ECOSAVE bespaart

Infiltreren en verwijderen van bodemafdekkingen loont.

Twee voorbeelden:
Een groendak houdt een deel van het regenwater vast en de rest wordt afgevoerd. De afvloeiingscoëfficiënt bedraagt bijvoorbeeld 0,5. Daardoor is voor dit vlak slechts 50% van de belasting verschuldigd.

Bij waterdoorlatende bestratingen zoals ECOSAVE is de afvloeiingscoëfficiënt ongeveer 0,4. Voor deze vlakken tellen dus maar voor 40% mee voor de belastingaanslag.

Goed om te weten: ons professionele systeem ECOSAVE protect voor infiltratie met grondwaterbescherming en een afvloeiingscoëfficiënt van 0,0 is nog beter.

Infiltratie is verplicht, voor zover dat mogelijk is. Bij nieuwbouw en renovaties moeten opdrachtgevers en ontwerpers daar inmiddels op letten. Maar ook in de huidige situatie zijn er aanknopingspunten als het gaat om het opheffen van bodemafdekking. Huis- en landeigenaren kunnen op veel plaatsen waterschapsbelastingen besparen. Voorwaarde is wel dat de waterschapsbelastingen opgesplitst zijn. In dat geval kan de regenwaterfractie worden berekend op basis van de afgedekte oppervlakken die zijn aangesloten op de riolering. Als deze vlakken bijvoorbeeld waterdoorlatend worden gemaakt kan de belasting ervoor geheel of gedeeltelijk vervallen.

Uitvoerige naslaginformatie vindt u in ons Praktijkboek regenwater voor grondeigenaren

ECOSAVE protect

OPLOSSINGEN VOOR VANDAAG, MORGEN EN OVERMORGEN

“Het grondwater is onze grootste bron voor drinkwater dat overwegend wordt aangevuld met geïnfiltreerd regenwater. Elke verontreiniging is dus een potentieel gevaar voor onze gezondheid.“

In principe is er niets tegen een natuurlijk gebruik van regenwater – maar het regenwater is echter wel sterker belast en daarmee een potentieel gevaar voor het grondwater. Er is veel aandacht voor het infiltratiewater van wegen, parkeerterreinen en commerciële gebieden met veel verkeer. Dat bevat verontreinigende stoffen – en de limiet voor vrije afvloeiing ligt op dit moment bij 300 voertuigen per dag.

De oplossing: ECOSAVE protect