ECOSAVE® protect

Infiltratie met grondwaterbescherming en verdamping

Waar conventionele ecobestrating ophoudt gaan deze verhardingen verder. Het gaat om het beschermen van ons grondwater tegen schadelijke stoffen uit het wegverkeer. Bij meer dan 300 voertuigen per dag moet het "zuiveren" van het af te voeren regenwater volgens de voorschriften ter plaatse gebeuren. Met het beproefde* steensysteem ECOSAVE protect worden straten en parkeerplaatsen in de stad tegelijk ook zuiveringsinstallaties. De verhardingen kunnen worden toegepast tot belastingsklasse (Bk) 3.2 volgens RStO 12. Ze hebben een positief effect op het stadsklimaat doordat ze verdampingsvocht leveren en zijn bovendien duidelijk beter dan andere decentrale regenwaterzuiveringsinstallaties.

*allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)


De reinigende kracht van ECOSAVE® protect

Hoe het regenwater weer schoon wordt: