Steen ontmoet gras

GREENSTON
Dealers zoeken

Catalogi en brochures

Productkenmerken

 • Infiltrerende, begroenbare bestratingssystemen van korrelbeton met graskamers
 • met UV-bestendige kleurpigmenten
 • zonder afschuining
 • Zonder afstandhouders
 • Afmetingen van de graskamers: 4,5 x 4,5 cm (256 stuks/m²)
 • 100% infiltratiesnelheid
 • >50% vegetatieoppervlakte

Geschiktheidsverklaringen

Infiltrerend bestratingssysteem met geschiktheidsverklaring
 • Permanente vlakgerelateerde infiltratiesnelheid: >270 l/(s x ha)
 • Afvloeiingscoëfficiënt? = 0,15

Oppervlak

linear

onbehandelde, betongladde oppervlakken (met en zonder afschuining)

Kleuren

Grijs

Rastermaat (cm) Belastbaarheid
Lengte Breedte Dikte
25 25 8 Max. personenauto
max. Pkw
Beperkt belastbaar
Max. personenauto conform gebruikscategorie
N2/ZTV-wegenbouw

Downloads

Geen downloads beschikbaar

Plaatsen en verleggen

Infiltrerende bestratingconstructie: Het water infiltreert via de kamers in de steen in de onderliggende bodemlagen.
 • zie Toepassings- en leginstructies van de fabrikant, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, MF P 2015, M VV 2013 (Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen) en ZTV-Wegebau (FLL)
 • Volumieke massa split 2/5 mm: ca. 1,6-1,8 ton/m³, volumieke massa extensief substraat: ca. 0,85 ton/m³, alternatief ook met splitvoeg (korrelgroottes 2/5 of 2/8 mm) mogelijk
 • Toepassings- en leginstructies voor bestrating en tegels
 • Toepassings- en leginstructies voor waterdoorlatende vlakverhardingen

Technische aanwijzingen

 • Bestratingstenen van korrelbeton aansluitend op DIN 18507
 • Materiaaleigenschappen en kwaliteitsklassen volgens DIN EN, zie productgegevensblad

Aanwijzingen voor het ontwerp

Geen informatie beschikbaar