Groenstrook

SCADA
Rasenliner linear
Dealers zoeken

Catalogi en brochures

Productkenmerken

 • Infiltrerend begroenbaar bestratings/tegelsysteem van microscopisch dicht beton met lineaire grasvoegen
 • linear - onbehandelde oppervlakken
 • Toplaag met microscopisch dichte kwartskorrels
 • Met afschuining
 • SCADA Rasenliner-bestratingsteen: Voeg 35 mm (vegetatieoppervlakte ca. 35%)
 • SCADA Rasenliner-bestratingstegel: Voeg 42 mm (vegetatieoppervlakte ca. 52%)

Geschiktheidsverklaringen

Infiltrerend bestratingssysteem met geschiktheidsverklaring
 • Permanente vlakgerelateerde infiltratiesnelheid: >270 l/(s x ha)
 • Afvloeiingscoëfficiënt? = 0,15

Oppervlak

linear

onbehandelde, betongladde oppervlakken (met en zonder afschuining)

Kleuren

Grijs

Rastermaat (cm) Belastbaarheid
Lengte Breedte Dikte
40 6,5+3,5 12 Max. personenauto
40 40 12 Licht belastbaar
max. Pkw
Beperkt belastbaar
Max. personenauto conform gebruikscategorie
N2/ZTV-wegenbouw
bedingt belastbar
Geen principiële beperking van de belastbaarheid, de geschiktheid moet worden gecontroleerd, afhankelijk van de verkeersfrequenties

Downloads

Geen downloads beschikbaar

Plaatsen en verleggen

Infiltrerende bestratingconstructie: het water infiltreert via de voegen in de onderliggende bodemlagen.
 • zie Toepassings- en leginstructies van de fabrikant, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, MF P 2015, M VV 2013 (Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen) en ZTV-Wegebau (FLL)
 • Volumieke massa split 2/5 mm: ca. 1,6-1,8 ton/m³, volumieke massa extensief substraat: ca. 0,85 ton/m³, alternatief ook met splitvoeg (korrelgroottes 2/5 of 2/8 mm) mogelijk
 • Toepassings- en leginstructies voor bestrating en tegels
 • Toepassings- en leginstructies voor waterdoorlatende vlakverhardingen
 • Legpatroon

Technische aanwijzingen

 • Bestratingstenen van beton aansluitend op DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
 • Tegels van beton aansluitend op DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15
 • Materiaaleigenschappen en kwaliteitsklassen volgens DIN EN, zie productgegevensblad

Aanwijzingen voor het ontwerp

 • Andere kleuren en oppervlakken op aanvraag