Groenstrook

SCADA
Rasenliner linear
Dealers zoeken

Catalogi en brochures

Productkenmerken

 • Infiltrerend begroenbaar bestratings/tegelsysteem van microscopisch dicht beton met lineaire grasvoegen
 • linear - onbehandelde oppervlakken
 • Toplaag met microscopisch dichte kwartskorrels
 • Met afschuining
 • SCADA Rasenliner-bestratingsteen: Voeg 35 mm (vegetatieoppervlakte ca. 35%)
 • SCADA Rasenliner-bestratingstegel: Voeg 42 mm (vegetatieoppervlakte ca. 52%)

Geschiktheidsverklaringen

Infiltrerend bestratingssysteem met geschiktheidsverklaring
 • Permanente vlakgerelateerde infiltratiesnelheid: >270 l/(s x ha)
 • Afvloeiingscoëfficiënt? = 0,15

Oppervlak

linear

onbehandelde, betongladde oppervlakken (met en zonder afschuining)

Kleuren

Grijs

Rastermaat (cm) Belastbaarheid
Lengte Breedte Dikte
40 6,5+3,5 12 Max. personenauto
40 40 12 Licht belastbaar
40 20 12 Licht belastbaar
max. Pkw
Beperkt belastbaar
Max. personenauto conform gebruikscategorie
N2/ZTV-wegenbouw
Bij meersteenssystemen wordt de belastbaarheid alleen in het verband gerealiseerd.
bedingt belastbar
Geen principiële beperking van de belastbaarheid, de geschiktheid moet worden gecontroleerd, afhankelijk van de verkeersfrequenties
Bij meersteenssystemen wordt de belastbaarheid alleen in het verband gerealiseerd.

Meersteenssysteem

Leveringseenheid bestratingstegel: een laag (0,96 m²) = zeven stenen (twee steenformaten)

Downloads

Geen downloads beschikbaar

Plaatsen en verleggen

Infiltrerende bestratingconstructie: het water infiltreert via de voegen in de onderliggende bodemlagen.
 • zie Toepassings- en leginstructies van de fabrikant, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, MF P 2015, M VV 2013 (Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen) en ZTV-Wegebau (FLL)
 • Volumieke massa split 2/5 mm: ca. 1,6-1,8 ton/m³, volumieke massa extensief substraat: ca. 0,85 ton/m³, alternatief ook met splitvoeg (korrelgroottes 2/5 of 2/8 mm) mogelijk
 • Toepassings- en leginstructies voor bestrating en tegels
 • Toepassings- en leginstructies voor waterdoorlatende vlakverhardingen
 • Legpatroon

Technische aanwijzingen

 • Bestratingstenen van beton aansluitend op DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
 • Tegels van beton aansluitend op DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15
 • Materiaaleigenschappen en kwaliteitsklassen volgens DIN EN, zie productgegevensblad

Aanwijzingen voor het ontwerp

 • Andere kleuren en oppervlakken op aanvraag