Details

Object: Legden-Asbeck (DE), Dorpsplein

Plaats: Legden-Asbeck (DE)

Opdrachtgever: Gemeente Legden

Buitenruimteontwerp: Gemeente Legden

Uitvoering: GaLaBau Berning, Legden

Voltooiingsdatum: 2017

Toegepaste producten

QUINTA ferro:
120/60/8 cm, Grijs uni, 50 m²