We moeten vandaag zuiveren waar we morgen van leven

Voor straten en parkeerplaatsen

We kunnen er niet voor zorgen dat auto's geen schadelijke stoffen uitstoten. Maar met de nieuwe ecobestratinggeneratie ECOSAVE protect hebben we ervoor gezorgd dat schadelijke stoffen afkomstig uit het verkeer niet meer in het grondwater terechtkomen.

Positief neveneffect: het hoge verdampingspercentage reguleert het droog-hete klimaat in stadscentra. De DIBt-geteste* milieuverhardingen is nu beschikbaar voor iedereen die straten, paden en pleinen ontwerpt of bouwt en daarbij volledig op zeker wil gaan. Maar ook voor particulieren zijn ze buitengewoon interessant, omdat de afvloeiingscoëfficiënt 0,0 een maximale besparing op rioolrechten mogelijk maakt.

* allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)